Social Media

26 Thu

Digital Media Marketing

Dates 1 Feb, 4 Feb, 7 Feb, 10 Feb 2021 15 Mar, 18 Mar, 22 Mar, 25 Mar 2021 3 May, 9 May, 10 May, 12 May 2021 14 Jun, 17 Jun, 21 Jun, 24 Jun 2021 3 Aug, 6 Aug, 10 Aug, 13 Aug 2021 20 Sept, 23 Sept, 27 Sept, 30 Sept 2021…

November 26 @ 1:30 pm - 5:30 pm
04 Jan

Digital Marketing for Entrepreneur [e-Learning]

Dates 4 Jan, 7 Jan, 11 Jan, 14 Jan, 18 Jan, 21 Jan 2021 5 Apr, 8 Apr, 12 Apr, 15 Apr, 22 Apr, 29 Apr 2021 5 Jul, 8 Jul, 12 Jul, 15 Jul, 19 Jul, 22 Jul 2021   Time 1.30pm – 5.30pm   Duration 6 Half Days   Course Overview  This e-learning…

January 4, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
January 7, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
January 11, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
January 14, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
January 18, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
January 21, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
April 5, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
April 8, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
April 12, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
April 15, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
April 22, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
April 29, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
July 5, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
July 8, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
July 12, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
July 15, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
July 19, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
July 22, 2021 @ 1:30 pm - 5:30 pm
01 Mar

数码营销学堂

日期 2021年3月1日、4日、8日、15日、18日   课程宗旨 本课程是特别为创业者制定的数码营销课程。数码科技瞬息万变,然而万变不离其宗,掌握其核心理论,就不必随着碎片化的知识或撇步捕风兜转。赖国芳教授融合多年企业及授课经验,将由浅入深带领创业者走入数码营销的门槛。您将会通过功课及工作坊活学活用,量身定制适合您的营销策略,奠定与时俱进的学习基础。 学习纲领 让有志于进入数码营销领域或有意创业的人士了解数码时代的营销理论。课程涵盖以下单元: 1. 数码媒体及营销概论 – 当代数码媒体和营销趋势 – 行销、市场及客户发展理论 【讨论及作业】学员为自己选定的企业定制核心讯息、营销及客户发展计划。 2. 搜索引擎 – SEO: 搜索引擎优化理论 – SEM: 搜索引擎营销理论 【工作坊】从企业核心讯息延伸的谷歌 SEO 及 SEM 基本设置。 3. 社交媒体 – 社交媒体经营原则 – Facebook Marketing: 脸书营销平台 【工作坊】从企业核心讯息延伸的脸书内容日程 (Editorial Calendar) 及行销方案。 4. 内容营销 – 内容营销 (Content Marketing) 理论 – 故事解构及原理 (Storytelling) 【工作坊】从企业核心讯息及故事模块,发展出独特的企业系列故事。须事先观赏指定电影。 5. 数码营销进阶理论 – 联盟(Affiliate)及网红(Influencer)营销 –…

March 1, 2021 - March 3, 2021
March 8, 2021 - March 10, 2021
March 15, 2021 - March 17, 2021